Türkiye’nin Baraj ve HES Politikaları Bağlamında Güvenlik Barajları

baraj-mayin_665Türkiye Cumhuriyeti devletinin beş yıldan bu yana ‘güvenlik’ amacıyla Irak sınırında barajlar inşa etmesi ve bu projeleri son aylarda tekrar hızlandırmasıyla barajların güvenlik ve siyasi boyutu daha da tartışılır hale gelmektedir. Devamı...

Gerçek Su Güvenliğinin Anahtarı: Küresel Nehirler Antlaşması

fredpearce-nehirlerantlasmasiDünyanın büyük çoğunluğu, birden fazla ülke üzerinde akan nehirlerden elde edilen su kaynaklarına bağımlı. Ancak buna rağmen, günümüzde nehirlerinin paylaşımı ile ilgili geniş tabanlı bir uluslararası anlaşma bulunmuyor. Ancak bu durum yakın zamanda değişebilir, çünkü iki küresel nehir antlaşması yürürlüğe girmek üzere. Devamı...

Türkiye’de İklim Finansmanı

TurkiyedeiklimfinansmaniBern Bildirgesi tarafından hazırlanan bu çalışma, Dünya Bankası Türkiye Temiz Teknoloji Fonu’nu (CTF) değerlendiriyor. Bu fon, Türkiye’de enerji verimliliği artırmak ve yenilenebilir enerji projelerini desteklemek amacıyla verilen kredi programını içermektedir. Bern Bildirgesi’nin araştırması, CTF Türkiye’nin enerji verimliliği sektöründeki ve küçük hidrolik enerji projeleriyle ilgili hedeflerine ulaştığını, ancak başka yenilenebilir enerji kaynaklarında yatırımı artırdığına dair herhangi bir kanıt olmadığını ortaya koyuyor. Devamı...

Büyük barajların ötesinde: Suda tabandan gelen çözümlere dönmek

buyukbarajlar-pearce-665Günümüzde gittikçe daha fazla sayıda uzman, mega barajların ve hükümet tarafından yönetilen devasa su şebekesi projelerinin dünyanın su ihtiyacını karşılamanın anahtarı olmadığını söylüyor. Gelişmekte olan ülkeler için çözüm, ucuz su pompaları ve el altında hazır bulunan diğer ekipmanlar gibi küçük boyutlu önlemler olabilir. Devamı...

Türkiye’de Özelleştirilmiş Hidroelektrik: Bir Su Gaspı Vakası?

mineislar-manset665Türkiye’de son dönemde gerçekleştirilen neo-liberal reformlar nehirlerin kullanım hakkını, sadece elektrik üretimi için özel sektöre 49 yıllığına kiralamasına kapı açtı. Bu çalışma, nehirler üzerindeki kontrolün, verimli kullanım, suya erişim ve su haklarını teknik ve hukuksal olarak yeniden tanımlama yoluyla yeniden ölçeklendirilmesine ve tahsis edilmesine, kırsal toplulukları marjinalize eden, ve doğaya ilişkin alternatif bir çerçevelendirmeyi zayıf kılan söylemsel pratiklere odaklanmaktadır Devamı...

Nehirler kuruyunca mühendisler beton döker*

barajvehesler-665Bir ülkenin ne kadar modern, ekonomik olarak ne kadar gelişkin, yöneticilerinin de her istediklerini yapabilmeye ne kadar muktedir olduklarının ispatlandığı alanlardır büyük projeler. ‘Dünyanın en yeni harikaları’ diye lanse edilen her yeni proje, benzerleri arasında ilk sırada yer alabilmesi için hep daha fazlasına ihtiyaç duyar. Devamı...