Dünyanın su gaspçıları suyumuzdan para kazanıyor

Dünyanın dört meşrubat ve ambalajlı su devi Nestle, Danone, Coca-Cola ve Pepsi dünyanın suyunu çekmeye, kirletmeye ve en temel yaşam hakkımız olan suyumuz üzerinden para kazanmaya devam ediyor. Devamı...

Dosya: Kuzey Dakota’da direniş

dakotaDakota Petrol Boru Hattı projesi Kuzey Dakota’nın Bakken bölgesinden el de edilen ham petrolü Güney Dakota ve Iowa eyaletlerinden geçirerek Illinois’e taşıyacak. 4 eyalette 50 ilden geçecek olan boru hattının uzunluğu 1886 km uzunluğunda olacak. Energy Transfer Partners şirketi tarafından gerçekleştirilmekte olan Boru hattı boyunca 400 metre genişliğinde tampon bölge de olacak. Boru yaklaşık olarak toprağın bir metre altında olacak. Kuzey Dakota’da çıkarılan petrol böylece güney eyaletlere iletilecek ve orada mevcut boru hatlarıyla ihracat yapılan Meksika Körfezi’ne taşınabilecek. Boru hattı günde yaklaşık 500.000 varil petrol taşıyacak. Kuzey Dakota eyaletinde Missouri Irmağı’nın üzerinden de geçecek. Bunun sadece toprağın değil, suyun da kirlenmesine yol açacağı kesin. Ayrıca proje hattında bulunan önemli kültürel ve tarihi değerler de tehlikeye atılacak.  Boru hattı başta Standing Rocks olmak üzere yerli halklara ait birçok toprak üzerinden ve kutsal kabul ettikleri sulardan ve mezarlıklardan geçiyor. Şirket ayrıca Eylül ayının sonuna doğru önemli bir Sioux yapımı eşyaların bulunduğu toprağı satın almış ve bu kültür varlıklarına zarar vermişti. İşte tüm bu nedenlerle Kuzey Dakota’da bu mega projeye karşı ciddi bir mücadele var. Devamı...

Yeni anayasa arayışında Vilcabamba Nehri’ni bulmak

constitution-clipart-constitutionBu yazı ilk olarak Güncel Hukuk Dergisi’nin Ağustos 2016 sayısında yayınlanmıştır. Rana Göksu bu yazısında, Bolivya’da yaşanan kimlik ve emek mücadeleleri ile ivme kazanan ekoloji mücadelelerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan  “vivir bien” (iyi yaşam) hakkını ve doğaya özerk bir konum kazandıran anayasal düzenlemeleri Vilcabamba Nehri’nin hakları üzerinden anlatıyor.   Devamı...

Son yılların küresel trendi: Toprak gaspı

Toprak gaspıHem dünyada hem Türkiye’de farklı boyutları ile ele alınan toprak gaspı (land grabbing) meselesi son birkaç on yıldır giderek daha fazla tartışılır oldu. Dünyada pek çok gelişmiş ülke gelişmekte olanların topraklarını gasp ettiği gibi, ülkelerin kendi içlerinde de devletin tanıdığı imtiyazlarla gerçekleşen toprak gaspı vakaları mevcut. Bu Türkiye için de geçerli. Türkiye hem Sudan gibi ülkelerde yardım adı altında toprak gaspı hamleleri içinde, hem de ülkenin içinde verimli tarım arazileri büyük sermaye sahiplerine peşkeş çekiliyor. Toprak deyince akla sadece bitkinin dikildiği karışım gelmemeli. Toprak aynı zamanda suyu da içeriyor. Gasp edilen toprakların hemen hepsinde su varlıkları görece daha fazla ve suya erişimde fazla fiziksel engel yok. Ve bir yerdeki toprağı gasp eden şirket ya da devlet, aslında oranın suyunu da gasp etmiş oluyor. Dolayısıyla toprak gaspı su gaspıyla (water grabbing) büyük oranda kesişiyor. Devamı...

İçme suyu temininde barajlar tek çözüm mü?

barajlar-icme-suyuErcan Ayboğa‘nın bu yazısıyla içme suyu temininde uygulanagelen yöntemler hakkında bir tartışma dizisi başlatıyoruz. Amacımız neoliberal paradigmanın içme suyu teminine dair sorgulamadan uygulamamızı istediği ön kabulleri eleştirel bir bakışla analiz etmek ve sosyal, ekolojik ve dayanışmacı bir modelin geliştirilmesine katkı sağlamak. Ercan Ayboğa dizinin bu ilk yazısında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi mega kentlerin dışındaki büyük şehirlerde ekolojik, sağlıklı, tasarruflu ve adaletli bir yaklaşım ile içme suyunu tamamen veya büyük oranda akiferlerden sağlama iddiasını tartışmaya açıyor. Bunu yaparken özelleştirmeyi, ticarileşmeyi, merkeziyetçiliği, hiyerarşiyi ve ataerkilliği dışlayan ekolojik ve sosyal çözüm önerilerini ele alıyor ve önerdiği çerçeveyi İstanbul, Diyarbakır ve Dersim örnekleri üzerinden yaptığı analiz ile temellendiriyor. Devamı...

İstanbul’un Su Problemini Bölgesel Ölçekte Yeniden Düşünmek

istanbul1İstanbul’a yapılan mega ölçekli güncel müdahaleler şehrin içinde ve çevresinde yer alan su kütleleri ve tatlı su kaynaklarının kirlenmesi ile ilgili yeni sorular ve endişeleri ortaya çıkardı. Bu yazıda İstanbul’un 21. yüzyılda hızla kentleşmesinin İstanbul içinde ve çevresindeki su kaynakları üzerine etkileri hakkındaki endişeler ve sorular ele alınacaktır. Bu sorunları ele alırken İstanbul’un kentsel gelişiminin ekolojik problemler ve özellikle su sorunu ile ilişkisini değerlendirmek için metropoliten ölçek yerine bölgesel ölçeğe odaklanılacaktır. Devamı...

Rapor – Su Hakkımız: BM’nin Suya ve Hıfzıssıhhaya Dair İnsan Haklarını tanımasının beş yıl ardından gelişmelerin değerlendirilmesi

MaudeBarlow-SuHakkimiz-tr_kapak-150

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 28 Temmuz 2010’da suyu ve hıfzıssıhhayı insan hakkı olarak tanıyan ve bunu “yaşam hakkının tam olarak yerine getirilebilmesi için zorunlu” haklar olarak tanımlayan tarihi bir kararı kabul etti. Maude Barlow, bu raporunda BM’nin Suya ve Hıfzıssıhhaya Dair İnsan Haklarını tanımasının üzerinden geçen beş yıl içinde neler yapıldığını ve daha nelerin yapılması gerektiğini inceliyor.

application-pdf Su Hakkımız: BM’nin Suya ve Hıfzıssıhhaya Dair İnsan Haklarını tanımasının beş yıl ardından gelişmelerin değerlendirilmesi (PDF, 3 MB)

Devamı...

Okyanusların uzaylı kökeni – Alok Jha

balinaBiraz uzaktan bakarsanız mavi gezegenimizin aslında bir su küresinden başka bir şey olmadığını görürsünüz. Dünya yüzeyinin yüzde 70’inden fazlası, ortalama 3.700 metre derinliğinde okyanuslarla kaplı. Çok uzun bir zaman sürecinde kıtaları biçimlendiren ve atmosferi yaratan bu su, derinlerinde bir yerlerde yaşamın beşiğini içeriyor. Devamı...

Mavi Bilyemiz ve Su

Apollo-17 1972Dünyanın ilk renkli fotoğrafının 1968 yılında canlı olarak televizyonda izlenmesinin büyük bir heyecan yarattığı söyleniyor. Bu ilk fotoğrafta dünyanın bir yüzeyinin yarısından biraz fazlası görünüyordu. Bu fotoğraftan dört yıl sonra Apollo 17 tarafından Ay’a yapılan son insanlı yolculuk sırasında, bir miktar şansın yardımı ile çekilen o muhteşem fotoğrafta ise dünyayı yakından ve bir yüzeyinin tamamını görme imkânımız oldu. “The Blue Marble” (Mavi Bilye) ifadesi doğdu… Devamı...

Rapor: Suyumuzdan para kazanıyorlar!

Suyumuzdan-para-kazaniyorlar-kapak-150Temel bir insan hakkı olan suya, herkesin ekonomik olarak erişiminin sağlanması, toplumsal adaletin ön koşullarından biridir. Oysa Türkiye’de özellikle büyükşehirlerde görülen uygulamalar suyun bir hak olarak görülmediğini ve suyu kamu hizmeti olarak gören yönetim anlayışından hızla uzaklaşıldığını gösteriyor. Devamı...

Sonraki sayfa »