Krizin faturası müşterekler üzerinden çıkarılmasın!

Bu hafta Dolar ve Euro’nun yükselmesinin yaratacağı ekonomik krizin su varlıklarını ve diğer müşterekleri nasıl etkileyeceğini ele almaya çalıştık. 2008 krizi sonrası ABD ve...

Krizin faturası

Hükümetin açıkladığı 100 günlük icraat programı aslında kurların yükselmesi öncesinde açıklanmıştı ama krizin geleceği beklentisi herkeste olduğu gibi hükümette de vardı. Hükümetin, paketi bu krize yönelik hazırladığını söylemek yanlış olmaz. Ayrıca hükümet hala paketin arkasında olduğunu söylüyor.

1999’dan 2016’ya ne değişti?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınladığı raporda yıllar içinde öncelikli çevre sorunlarının nasıl ilerlediğine ilişkin verilere yer verilmiş. Bu yazıda bu değişimi ele alacağız.

Havzalardaki kirlenmenin nedenleri

Havza bazında su kirliliğinin birinci öncelikli sorun olduğu iller ve kirlenmenin nedenleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı Raporda detaylı bir biçimde ele alınıyor.

Manisa Çaldağı’da ekolojik yıkıma mahkemeden onay çıktı!

Geçtiğimiz hafta Açık Radyo’daki Su Müştereği programımızda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikleri Değerlendirme Raporu’nu ele almıştık. 2016 yılı verileri...

Havza bazında su kirliliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınladığı raporda yer alan ve aşağıda görebileceğiniz “Havza Bazında Su Kirliliğinin Birinci Öncelikli Sorun Olduğu İllerde Kirlenmenin Başlıca Nedenleri” tablosu...

Evsel atıklar yeraltı sularını tehdit ediyor

 “İl Sınırlarında Bulunan Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde Kalite Sınıfları ve Muhtemel Kirlenme Nedenleri”nin yer aldığı bir tablo yayınlandı.

Eskişehir’de su kirliliği var mı, yok mu?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı “Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikleri Değerlendirme Raporu” Eskişehir’deki su kirliliğine dair veriler ortaya koydu. Raporda II. 2. SU KİRLİLİĞİ başlığı...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Raporu: Türkiye’nin En Büyük Sorunu Su Kirliliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2016 verileri üzerinden hazırladığı Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikleri Değerlendirme Raporu’na göre; ülke genelinde, 30 ilde su kirliliği, 26 ilde hava kirliliği, 21 ilde atıklar, 3 ilde gürültü kirliliği, 1 ilde de erozyon öncelikli çevre sorunları olarak ifade edilmiş. Su kirliliğinin 1.,2. ve 3. sırada sorun olan il sayısının toplamı 76. Su kirliliğinin birinci öncelikli sorun olduğu illerin yer aldığı havzalar ise Meriç-Ergene, Marmara, Susurluk, Gediz, Kızılırmak-Yeşilırmak, Doğu Karadeniz, Çoruh ve Van Gölü Havzaları.  Özetle 2016 yılı verileriyle Türkiye genelinde birinci öncelikli sorun: Su kirliliği.

Su kirliliği birinci sırada

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı Rapora göre, ülke genelinde, otuz ilde su kirliliği, yirmi altı ilde hava kirliliği, yirmi bir ilde atıklar, üç ilde gürültü kirliliği, bir ilde de erozyon öncelikli çevre sorunları olarak belirtiliyor. Rapor ülke genelinde çarpıcı sonuçlara ulaşıyor.